Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVI/151/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 29/2020 Burmistrza Ćmielowa z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem na terenie Miasta i Gminy Ćmielów zmienionego Zarządzeniem Nr 34/2020 Burmistrza Ćmielowa  z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2020 Burmistrza Ćmielowa z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-Cov-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.