Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVI/152/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2020 roku