Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 35/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa nr 5/2020 z dnia 27.01.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klasach pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ćmielów na rok szkolny 2020/2021