Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 36/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2020 r.