Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 38/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.