Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 37/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2020 r.