Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 39/2020 z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wspólna" w Ćmielowie realizowanego na podstawie umowy nr I.271.2.1.2020 z dnia 02.04.2020 r.