Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 41/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2020 r.