Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 42/2020 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Budowa wodociągu rozdzielczego w ul. Łąkowej w m. Ćmielów" realizowanego na podstawie umowy nr I.271.2.3.2020 z dnia 02.04.2020 r.