INFORMACJA  ROCZNA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2019 do 31. 12. 2019

 

tekst w załączeniu.