Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVIII/163/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów położonej w mieście Ćmielów