Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 45/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Adama Asnyka i Marii Konopnickiej w Ćmielowie" realizowanego na podstawie umowy nr I.271.2.2.2020 z dnia 02.04.2020 r.