Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 46/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2020 r.