Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 47/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie: ustalenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przez Gminę Ćmielów projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie 2014-2020.