Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 48/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie: określenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostek budżetowych Gminy Ćmielów na dzień 29.05.2020 roku.