Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 50/2020 z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Przebudowa przepustu w m. Grójec"