Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 51/2020 z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie