Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 52/2020 z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2020 r.