Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 53/2020 z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać przeglądu gwarancyjnego stanu technicznego drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podgórze / działka ew. nr 612 / , zadania zrealizowanego na podstawie umowy nr I.2710.6.2016 z dnia 13.06.2016 r.