Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 54/2020 z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie zapewnienia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.