Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 55/2020 z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia  Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie