Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 58/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2020 r.