Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 60/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie: wykazu lokalu stanowiącego własność Gminy Ćmielów przeznaczonego do oddania w dzierżawę