Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 62/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 60/2020 Burmistrza Ćmielowa z dnia 17.06.2020r. w sprawie wykazu lokalu stanowiącego własność Gminy Ćmielów przeznaczonego do oddania w dzierżawę