Dnia 23 czerwca  2020 roku / wtorek/ o godzinie    14.30  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.  Rozpatrzenie zasadności skargi z dnia 04.06.2020r. na działalność  Dyrektora Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie:

a/zapoznanie się ze skargą,

b/ przeprowadzenie badania  i analizy skargi,

c/ wysłuchanie wyjaśnień Dyrektora S.Z.W. i G. K. w Ćmielowie w przedmiocie skargi,

d/ przygotowanie stanowiska komisji z badania skargi .

3. Rozpatrzenie petycji :  

1/ mieszkańców Rudy Kościelnej i Stoków Starych w Gminie Ćmielów dotyczącej wydobycia kopalin

w Rudzie Kościelnej (data wpływu 28.02.2020r. uzupełnienie petycji 11.03.2020r.),

2/ mieszkańców Rudy Kościelnej dotyczącej sprzeciwu wobec  budowy odkrywkowej kopalni wapienia (data wpływu 16.03.2020r. uzupełnienie petycji  15.04.2020r.),

 3/Koalicji Polska Wolna od 5G w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami:

a/zapoznanie się z petycjami,

b/ przeprowadzenie badania  i analizy petycji,

c/ przygotowanie stanowiska komisji z badania petycji .

4. Zamknięcie posiedzenia.