Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 63/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie za rok 2019.