Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 64/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie, pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie - upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach roztrzygnięć, z wyłączeniem decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.