Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 65/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań.