Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 67/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: powierzenia Kierownikowi Referatu Techniczno-Inwestycyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie określonych obowiązków z zakresu gospodarki finansowej.