Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 68/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Ćmielów.