Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 70/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania zespołu zadaniowego ds. utworzenia Klubu Senior+ oraz Dziennego Domu Senior+ w związku z realizacją zadania w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020