Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/168/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie sprzeciwu wobec powstania odkrywkowej kopalni wapienia w miejscowości Ruda Kościelna