Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/170/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2020 r