Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 71/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2020 r.