Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 75/2020 z dnia 07 lipca 2020 r. w sprawie: zniesienia ograniczeń wprowadzonych przepisami porządkowymi ustalonymi w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.