Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 73/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie: ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Ćmielów