Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów za 2019 rok