Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 74/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie inwentaryzacji pełnej składników majątkowych oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.