Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 76/2020 z dnia 07 lipca 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2020 r.