Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 77/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2020 r.