Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 78/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020.