Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 79/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie: upoważnienia Pani Kingi Zminickiej pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie do działania w imieniu Burmistrza Ćmielowa jako organu gminy.