Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXX/172/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania na 2019 rok.