Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXX/177/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Ćmielowskiej Tężni Solankowej.