Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXX/182/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/137/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2029.