Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 81/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia administratora Ćmielowskiej Tężni Solankowej.