Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 83/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Miejsko- Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.