Dnia 7 sierpnia  2020 roku /piątek/ o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.Rozpatrzenie zasadności skargi na działalność Burmistrz Ćmielowa w przedmiocie nieprawidłowo prowadzonego postępowania dotyczącego wycinki drzew w miejscowości Stoki Stare.

a/zapoznanie się ze skargą,

b/ przeprowadzenie badania  i analizy skargi,

c/ wysłuchanie wyjaśnień pracownika merytorycznego Urzędu w przedmiocie skargi,

d/ przygotowanie stanowiska komisji z badania skargi .

3.Rozpatrzenie petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej” )

a/zapoznanie się z petycją,

b/ przeprowadzenie badania  i analizy petycji,

c/ przygotowanie stanowiska komisji z badania petycji .

4. Zamknięcie posiedzenia.