Dnia 7 sierpnia 2020 roku/piątek/ o godzinie 10.30  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Burmistrza Ćmielowa.

3.Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego.

4.Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/143/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków na leki poniesionych przez mieszkańców Gminy Ćmielów na rok 2020”.

5.Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2020r.

6.Zaopiniowanie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXIII/137/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2029.

7.Sprawy różne.