W dniu 7 sierpnia 2020 roku /piątek/ o godzinie  11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja Nadzwyczajna  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                        

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Burmistrza Ćmielowa.

5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/143/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków na leki poniesionych przez mieszkańców Gminy Ćmielów na rok 2020”.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2020r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXIII/137/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2029.     

9.Zamknięcie obrad Sesji.